Kommunvalet 2018: Vem kan ni inte tänka er att samarbeta med?

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Bjuv: Vilka/vilket partier kan ni inte tänka er att samarbeta med och varför?

MODERATERNA

Ytterlighetspartier till vänster och höger vars värderingar vi inte delar.

KRISTDEMOKRATERNA

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som båda har sina rötter i icke demokratiska rörelser.

SOCIALDEMOKRATERNA

SD för deras politiska värderingar går inte att kompromissa med. SD är ett högerpopulistiskt parti som ser enkla lösningar på svåra problem i samhället. Dessutom är SD:s politik direkt arbetarfientlig vilket går tvärtemot vår socialdemokratiska ideologi.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi kan tänka oss att samarbeta med Moderaterna och KD, de står ideologiskt relativt nära SD, men även andra koalitioner är tänkbara.

FRAMSTEGSPARTIET

Vi samarbetar med alla partier, det viktigaste är att det gagnar kommunen och dess ekonomi och i synnerhet innevånarna.

CENTERPARTIET

Sverigdemokraterna. Deras grundläggande värderingar stämmer inte överens med våra.

LIBERALERNA

Vi har i dagsläget ett mycket fruktbart samarbete med S, C och KD. De enda vi inte har några planer på att samarbeta med är avknoppningarna från SD, vars värdegrund vi inte kan acceptera.

Publicerad 09 July 2018 08:00