Kommunvalet 2018: "Vi vill att Örkelljunga ska vara en attraktiv arbetsplats"

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 1 i enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Örkelljunga: Vilken är den enskilt viktigaste valfrågan i kommunen enligt er?

SVERIGEDEMOKRATERNA

Viktigaste valfrågan är var kommunen ska lägga sina resurser, på kärnverksamheter som skola och äldrevård eller som nu, på integrationsprojekt och flyktingmottagande. Vi vill se betydligt mer satsningar på skolan och äldrevården. Sedan handlar en fungerande skola inte enbart om att tillskjuta resurser, utan skolan måste bli bättre på att skapa en bra studiemiljö. (Svaret är kortat.)

LIBERALERNA

Vi vill att Örkelljunga kommun ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och stannar på sina jobb. Det har varit väldigt stor omsättning bland personalen på Kungsskolan och det har påverkat kvalitén på undervisningen. Vi vill att friskvårdsersättningen höjs till 3 000 kronor per anställd och år.

SOCIALDEMOKRATERNA

Socialnämndens ansvar utökas med en åldrande befolkning, det sociala ansvaret har alltid varit och kommer alltid att vara vår enskilt viktigaste fråga.

CENTERPARTIET

Finns många viktiga frågor för Örkelljunga. Integration, trygghet, fungerande service i hela kommunen, ekonomi. Dessa hör ihop i ett paket som bildar den viktigaste frågan.

SPI-VÄLFÄRDEN

Att vi äntligen börjar bygga äldreboendet.

KRISTDEMOKRATERNA

För oss är äldreomsorgen alltid en prioriterad fråga, men just nu menar vi att skolan är den avgörande viktigaste frågan. Skolan har två huvuduppgifter: Dels att stimulera elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling och kritiska tänkande, dels att fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare.(Svaret är kortat.)

MILJÖPARTIET

Skolan. Det är dags att vända resultaten uppåt! De extra satsningar som gjorts bör få avsedd effekt.

MODERATERNA

Trygghet och skola.

MILJÖ OCH OMTANKE

Skolfrågan. Det finns mycket oro i kommunen. Betygssiffrorna är dåliga, behöriga lärare försvinner, det finns stor oro under elever och föräldrar, gymnasiet måste lägga ner 5 program. Det saknar en tydlig styrning.

Publicerad 06 July 2018 08:00