Kommunvalet 2018: "Basen för all verksamhet är en stabil ekonomi"

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 1 i enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Åstorp: Vilken är den enskilt viktigaste valfrågan i kommunen enligt er?

SOCIALDEMOKRATERNA

Basen för all verksamhet är en stabil ekonomi som ger förutsättningarna för god kvalité i alla verksamheter och hög nivå på nödvändiga investeringar. Den enskilt viktigaste frågan och utmaningen är skolan, dess arbetsmiljö och resurser som leder till förbättrade studieresultat.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi från Sverigedemokraterna tror att trygghet i det offentliga rummet kommer vara den viktigaste frågan tillsammans med kommunens kärnverksamhet.

KRISTDEMOKRATERNA

Våra barn och ungdomar måste få de bästa förutsättningar att leva och utrustas för livet. Därför måste vi ha utbildade och behöriga förskollärare i arbetet på våra förskolor, så att sociala problem och utanförskap uppmärksammas tidigt. Vi ser också fram emot att nya lokaler byggs och därmed ges förutsättningar för bättre resultat i skolorna.

CENTERPARTIET

Skola och äldreomsorg är viktiga frågor. Skolan blir troligen den största valfrågan. Kommunen satsar redan i dag på skolan. Andelen behöriga lärare har ökat. Ny skola skall byggas på Haganäsområdet. Förskolan behöver få nya och större lokaler. Tingdalskolan får fler klassrum och en idrottshall. Insatser behövs för att fler elever från högstadiet skall nå behörighet för inträde till gymnasiet.

LIBERALERNA

Äldrevård och ökad måluppfyllelse i våra skolor. Bygga det planerade Trygghetsboendet i Åstorp och planera ett Trygghetsboende i Hyllinge under mandatperioden. Ett eget tryggt boende med gemensamma måltider ökar de äldres livskvalitet. Fler ungdomar behöriga till gymnasieskolan ökar deras chanser till arbete i framtiden.

MODERATERNA

Skolan och i synnerhet de mycket svaga resultaten i årskurs 9. Vi är en av landets sämsta skolkommuner och så kan det inte fortsätta.

Publicerad 05 July 2018 08:00