Nu kan alla få varnings-SMS i mobiltelefonen

"Ett viktigt led i att stärka svensk krisberedskap"

SVERIGE. Nu kan alla mobiloperatörer i Sverige skicka varnings-SMS till allmänheten. Alla som befinner sig nära exempelvis bränder eller terrorattentat kommer att få meddelanden om detta i sin mobiltelefon.

– Att kunna nå alla i ett område med viktig meddelande till allmänheten (VMA reds anm.) i mobilen är ett mycket viktigt verktyg för att snabbt kunna informera om hur man ska agera för att undvika fara vid en större samhällskris eller olycka, säger Kenny Lorentzon, chef för Krisberedskapsavdelningen vid SOS Alarm.

Tidigare fick SOS Alarm endast skicka varnings-SMS till telefoner registrerade på en adress i det aktuella området. Men från och med nu skickas meddelandet till alla mobiler som befinner sig nära en viss mobilmast vid tidpunkten för faran.

– SOS Alarm är kontaktpunkten för att begära VMA i Sverige och det är oerhört bra att alla mobiloperatörer nu är anslutna till tjänsten. Det här är ett viktigt led i att stärka svensk krisberedskap och skapa ett tryggare Sverige för alla säger Kenny Lorentzon.

Publicerad 13 June 2018 10:44