Personalbrist – då får patienterna göra jobbet själva

Fler skånska sjukhus kan få självdialysenheter

HELSINGBORG.

På grund av personalbrist och för att klara av det nordvästskånska dialysbehovet i sommar startar en enhet för självdialys i Helsingborg. Där ska ett tiotal patienter få utföra sin egen behandling.

Tidigt i våras flaggade man för en kommande personalbrist inom dialysverksamheten under sommaren. En lösning för att klara personal- och dialysbehovet i nordvästra Skåne blev att skapa en självdialysenhet. Enheten, med åtta tappenheter och med plats för upp till 16 patienter där patienten själv får genomföra sin dialys, håller på att byggas och väntas vara klar till början av sommaren.

Förhoppningen är att omkring tio patienter eller fler kan klara av självbehandlingen med start i sommar.

– På så vis löser vi dialysbehovet. Vi stod inför en personalkris. Hade vi jobbat vidare med vårt gamla sätt hade vi inte kunnat erbjuda dialys till patienter i Helsingborg och Ängelholm, säger Björn Zackrisson, förvaltningschef i Skånevård Sund.

Självdialysen innebär att patienten till stor del tar hand om behandlingen själv men med tillsyn av personal.

Den nya enheten är den första i Skåne, men Björn Zackrisson är övertygad om att det kommer att bli fler.

– Alla stora dialysenheter i Skåne kommer på sikt att skaffa detta. Det är ett mordernt tankesätt och ett sätt att jobba. Jag skulle vilja att vi gör så här inom fler vårdområden framöver. Våra resurser är begränsade och denna arbetsmetod öppnar upp för stor patientdelaktighet och flexibilitet.

– Jag tror att patienter i allmänhet vill ta ansvar för sin sjukdom, kanske särskilt de med en kronisk sjukdom. De är högst kompetenta och är experter på sin egen sjukdom. Rör det en själv blir man dessutom kompetent och trygg, säger Björn Zackrisson.

Zackrisson menar att dessa personer eventuellt skulle kunna få jobb inom vården i framtiden.

Menar du att satsningen även är ett sätt att rekrytande personal in i dialysvården?

– Det skulle vara väldigt spännande. De här personerna som kan sin sjukdom är en fantastisk kompetenskälla.

För närvarande håller den nya enheten på att byggas. Patienter håller på att utbildas i självbehandling där 20 av 85 nordvästskånska patienter har identifierats som lämpliga till att utföra dialysen på egen hand. Om patienten själv vill.

Björn Zackrisson hoppas på att tio patienter eller fler ska kunna vara i gång med självbehandlingen redan i sommar. Och även om satsningen startar i samband med svårigheter att hitta sommarpersonal så är den permanent.

– Det här kommer att ske stadigvarande framåt.

Satsningen på den nya enheten väntas kosta drygt en miljon kronor.

Publicerad 16 May 2018 00:00