Dement avled efter boendets larmmiss

Lämnade boendet mitt i natten

BJUV. En person med misstänkt demenssjukdom försvann en natt från ett äldreboende i Bjuvs kommun utan att någon i personalen märkte det. Senare hittades personen avliden några kilometer bort. Enligt en lex Sarah-anmälan hade personalen missat att aktivera ett dörrlarm då händelsen inträffade.

Det var i slutet av mars som klienten, som led av en misstänkt demenssjukdom, försvann från ett boende för äldre med behov av service och omvårdnad.

Klienten ska efter kvällsronden ha lämnat sin bostad utan att någon av nattpersonalen märkte det. Några timmar senare hittades personen avliden ett par kilometer från boendet.

När händelsen utreddes visade det sig att personalen missat att larma en av ytterdörrarna, vilket ledde till att personen kunde lämna boendet helt obemärkt.

Enligt den Lex Sarah-anmälan som inkommit till inspektionen för vård och omsorg har verksamheten fyra avdelningar uppdelat på 47 platser. En avdelning ligger i anslutning till verksamheten i egen byggnad. Vid händelsetillfället var det 29 klienter inskrivna i verksamheten och tre nattpersonal i tjänst fram till 01. Därefter ska två nattpersonal varit på plats.

Efter händelsen har boendet skärpt sina nattrutiner. Bland annat ska personalen hjälpas åt att påminna varandra att larmet alltid ska vara påslaget mellan klockan 21-07. Man undersöker även om det finns tekniska möjligheter att via larmbolaget få signal till handenheten om larmet av någon anledning är ur funktion eller inte i aktivt läge.

Boendet drivs av ett bolag i vårdkoncernen Humana.

Publicerad 16 May 2018 00:00