ANNONS

Rögles nätverk skapar spännande möten och nya affärer

Rögles uppskattade partnernätverk är en mycket viktig del klubbens verksamhet. Här kan aktörer från en mängd olika branscher träffas med ambitionen att skapa lönsamma affärsrelationer och bredda sina kontaktnät. Dessutom ger det ett socialt utbyte och möjlighet att umgås med andra hockeyintresserade.

– Vår vision är att verka för att skapa affärer för näringslivet inom nätverket. Men framför allt ska det vara ett forum där folk ska trivas och vilja vara. Vi är måna om att det ska vara roligt, inspirerande samt med varierande innehåll, och försöker även förlägga många av träffarna ute hos de olika medlemsföretagen för att man så sätt ska kunna lära känna de olika verksamheterna, säger Christian Sandell, försäljningsansvarig i Rögle.

Nätverket består idag av cirka 140 sponsorföretag från hela regionen med spridning från Laholm till Landskrona, och målet är att träffas minst en gång i månaden. Tanken är att det ska ske affärer kontinuerligt genom att öppna nya dörrar och skapa nya relationer.

– Under 2017 hade vi 20 träffar och har bl.a. varit på Norrvikens trädgårdar och invigningen av Börjessons Bil, där vi även hade Per Håkan Börjesson (VD för Spiltan) som föreläsare.

– Även om hockeysäsongen tar slut i Mars/April så fortsätter nätverksträffarna hela vägen fram till Juni, härnäst planerar vi bl.a. för en resa upp till Växjö i samband med vår bortamatch. Där får vi möjlighet att få en inblick i hur de jobbar kombinerat med en gemensam middag och föreläsningar. Vi har även haft fysiska aktiviteter som golf och företagshockey och vi kommer även 2018 kora Rögle exklusives bästa padelteam under en turneringsdag. Det gäller att hitta en bra mix och vara lyhörd för deltagarnas önskemål.

En gång om året görs också en utvärdering av årets aktiviteter där medlemmarna i nätverket får komma med feedback på årets aktiviteteter. Christian poängterar tydligt att nätverket i sig bara är en plattform för medlemmarna att verka inom, och att det därför är otroligt viktigt att företagen trivs och känner att de får ut det de vill av träffarna.

– Genom tillgänglighet, lyhördhet och personligt bemötande, hoppas vi kunna vara en viktig spelare i arbetet med att stärka företagens varumärken. Genom att bli sponsor för Rögle så får du hela nätverket på köpet, och därigenom ett helt smörgåsbord av affärsmöjligheter och möjlighet till utbyte av erfarenheter med människor från en mängd olika branscher, avslutar Christian.

”Med intressanta träffar knyter Rögle BK ihop sporten & näringslivet och har lyckats skapa en viktig mötesplats för företag i regionen.”

Frida Paulsson, Norrviken

”Det är trevligt att nätverksträffarna är både på Linda Arena och ute hos de olika medlemsföretagen. Vi uppskattar också att det ofta är spelare eller ledare med från A-laget som vi kan ställa frågor till. Ett uppskattat nätverk från vår sida med information om det sportsliga i föreningen samt möjlighet till kontakt mellan företag som ger affärsmöjligheter.”

Stefan Nilsson, Anticimex

”Vi tycker det är viktigt att samarbeta med ett av de främsta idrottslagen i denna region. Rögle har idag ett stort utbud av olika aktiviteter som passar oss som partner och affärsnätverket är ett bra sätt att träffa andra företag och deras representanter som kan vara både presumtiva kunder och leverantörer, mycket handlar om relationsskapande.”

Helena Larsson, Lyft & Byggmaskiner

Detta material är framtaget av Rögle BK och deras nätverkspartners