ANNONS

Rögle satsar på grönvit hållbarhet

Rögle tecknade i december ett samarbetsavtal med renhållningsföretaget NSR gällande ett långsiktigt hållbarhetsprojekt. Förhoppningen är att projektet ska leda till att Rögle och dess nätverk av ungdomar, föräldrar, ledare, anställda och företag ska bli goda förebilder även i miljösammanhang. Och att de ska se det som naturligt att göra en aktiv skillnad i vardagen genom att välja alternativ som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara.

- Vi hade NSR:s VD Kim Olsson på besök för ett samtal om ett framtida samarbete, och han blev då väldigt imponerad av vår akademi och arbetet med t.ex. läxhjälp. Det hela utmynnade sedan i en idé om ett utökat hållbarhetsarbete och sociala insatser. Och en frågeställning om hur vi skulle kunna kombinera miljöarbete och hockey på ett bra sätt. För båda parter är det viktigt att det här blir ett långsiktigt samarbete och vi har därför landat i ett femårigt samarbetsavtal med möjlighet att förlängas ytterligare fem år. För att lyckas i hållbarhetsarbete krävs vilja, kunskap och långsiktighet, säger Christian Sandell, försäljningsansvarig i Rögle.

Tanken är att först och främst bygga upp ett miljönätverk tillsammans med andra företag som också brinner för hållbarhetarbete och vill vara en del av den gröna omställningen. Med hjälp av NSR kommer man sen också att lysa igenom Rögle som organisation för att identifiera de områden där man kan göra insatser för en ökad hållbarhet. Det kan handla om allt från solceller på taken till bättre möjligheter för källsortering. Det finns även framtida planer om att anordna en årlig miljövecka, skapa en prylbank för utlåning av hockeyutrustning samt att plastbanta inom den egna organisationen.

- Rögle BK kommer ställa som krav på NSR att de ger oss kunskap och personalresurser att kunna driva igenom olika frågor och samtidigt skapa ett mervärde för det miljönätverk vi kommer lansera i samband med projektet. Genom att dela nätverk och kompetens ser vi stora möjligheter att göra varaktig skillnad i hur en organisation kan drivas på ett hållbart sätt. Med NSR:s erfarenhet av att jobba med skolungdomar tror vi att vi tillsammans kan erbjuda mer än att utbilda hockeyspelare, vi kan utbilda hållbarhetsambassadörer. Våra ungdomar skall få med sig kunskap om miljöpåverkan och hur man kan leva hållbart på samma sätt som de får med sig kunskap om hur man spelar ishockey, avslutar Christian.

Vinsten från projektet kommer att gå in i Rögles ungdomsverksamhet och akademi och på sikt hoppas man även kunna anställa en heltidsansvarig för projektet.

Denna text är framtagen i samarbete med Rögle och dess samarbetspartners