Hot och våld allt vanligare på biblioteken

”Blir ett rum där de flesta inte vill vistas”

SVERIGE. Att ett bibliotek är en lugn plats dit man kan komma för att söka information eller låna böcker är en bild som många inte längre delar. Biblioteksanställda berättar hur de tvingas hantera fylleri, konflikter mellan besökare och allmänt stök i lokalerna, men även hur hot och hat riktat mot dem själv blir allt vanligare. Nu kräver förbundet förändring.  

– Vi ser hur konflikter i övriga samhället i allt snabbare takt flyttar in på biblioteken, säger Anna Troberg, förbundsordförande i DIK.

Hon berättar hur hotfulla situationer ofta uppstår i samband med medieinköp på biblioteken.

– Något som vi märker av starkt när vi är ute på biblioteken är hur man i allt högre grad utövar påtryckningar mot personalen, vad gäller vad som köps in och vad som gallras. Ofta handlar det om specifika grupperingar, som vill att deras åsiktsbildning lyfts fram. Det är ett hot mot demokratin. En del av bibliotekariernas uppdrag är att hitta en bredd och en balans i utbudet.

Att problemen på biblioteken eskalerat de senaste åren tror Anna Troberg beror på att allt fler individer rör sig i samhällets marginaler.

– Biblioteket är ett av få ställen som fortfarande finns kvar där man kan gå in och sätta sig utan några krav och utan att det kostar något. Historiskt sett har bibliotekarierna tagit stort socialt ansvar, men ansvaret kan inte helt dumpas på dem. Samhället måste hjälpas åt. Det man borde se över är tillgången på medborgarkontor, socialkontor och fritidsgårdar.

För att komma till rätta med problemet menar förbundet att det behövs mer pengar, dels för handlingsplaner och krisberedskap för att hantera situationer när de uppstår, men även för att kunna få bort ensamarbete och anställa väktare där det behövs.

– Det här är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som måste tas på allvar, säger Anna Troberg.

 Totalt svarade 1358 personer verksamma inom biblioteksområdet på fackförbundets enkät, vilken är en uppföljning på en liknande undersökning från 2015.

Fyra av tio svarande uppger att social oro, kränkande tillmälen och våld har ökat de senaste två åren och mer än varannan anger att hot har blivit vanligare.

En fjärdedel av de svarande uppger att de upplever social oro flera gånger i veckan, vilket är sju procentenheter mer än 2015.

Mest utsatt är personal på landets folkbibliotek.

"Folkbiblioteken är inne i en oroväckande utveckling, där man inte tycks ha samsyn kring biblioteket som offentlig arena. En sådan arena kan aldrig kan vara en plats utan förhållningsregler. Då blir det ett rum där de flesta inte vill vistas. Och en arbetsplats dit man inte längtar.”, skriver en anställd som svarat på förbundets arbetsmiljöenkät.

 

Publicerad 20 September 2017 15:40

Lokaltidningen Söderåsens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag