Bredband till hela Örkelljunga

Av
Sara Kring

ÖRKELLJUNGA. Kommunen har i sommar tecknat ett så kallat tilläggsavtal med företaget IP-Only. Därmed har företaget också tagit ett byggbeslut angående att möjliggöra bredband via fiber för hela kommunens landsbygd.

Den fastighetsägare som vill beställa fiber av IP-Only kan göra det fram till 31 augusti. Men antalet fastighetsägare som redan beställt har enligt kommunens bredbandsstrateg Yvette Bårring troligtvis varit i lägsta laget för att IP-Only faktiskt skulle kunna ta byggbeslut.

Kommunen tecknade därför tilläggsavtal med IP-Only den 27 juli. Det innebär att kommunen kommer att kontakta de fastighetsägare som inte beställt fiber, och erbjuda sig att köpa upp fiberanslutning till fastigheten. Om fastighetsägaren säger nej så gör kommunen inget, men om fastighetsägaren säger ja så går kommunen vidare med ett skriftligt avtal mellan fastighetsägaren och kommunen.

Den fastighetsägare som i framtiden vill ha fungerande fiber till sin fastighet, köper då fiberanslutning av kommunen och betalar anslutningsavgift till kommunen istället för till IP-Only.

Örkelljunga kommun har förbundit sig att köpa upp till 630 anslutningar. I första hand kommer ägare till permanentfastigheter att prioriteras, men även ägare till fritidshus kan komma att tillfrågas.

Publicerad 11 August 2017 13:27

Lokaltidningen Söderåsens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag