Träning är inget hinder med motorikbanor

BJUV. En hälsosatsning från kommunens sida har i barnens ögon blivit en ny lekplats. I Bjuv skrattas det lika mycket som det motioneras på en av kommunens tre nya motorikbanor.

– Den här sanden är speciellt utlämpad för att trilla i, säger Varagårdsskolans trygghetssamordnare Patrik Claesson och pekar på marken.

Ovanpå sanden står klätteranordningar och hinderbaneliknande lekredskap. På dessa flyger sex barn fram som om de aldrig gjort annat.

– Jag tycker att den här lekplatsen är jättekul, säger Hans Allder innan han kastar sig vidare.

Skolkamraten Sally Johansson Rydén håller med, och tycker inte att det är speciellt svårt:

– Nej, inte när man väl har klättrat överallt.

Skolverket har? delat ut pengar som ska användas i hälsofrämjande syften, vilket lett till att Bjuvs kommun fått två miljoner kronor och bland annat kunna bygga tre motorikbanor.

Dessa ser lite olika ut och är placerade vid Ekeby skola, Jens Billeskolan och alltså Varagårdsskolan.

Fri lek, allmän rörelse och motorik är enligt Patrik Claesson tre av ändamålen med skolans motorikbana. Men han har fler beskrivningar på lager av vad banan främjar:

– Glädje, kamratskap och gemenskap.

Även undervisning kan komma att förläggas till motorikbanan.

– Det fina är att vi inte behöver styra barnen så mycket här, säger idrottsläraren Andréas Kovacs.

Tanken är att? utrustningen ska passa många åldrar. En del av redskapen är i naturträ och några är i stål. De senare kan förutom till skojig motion även användas till mer renodlad träning.

Motorikbanan är dock inte den enda friskvårdssatsning som Varagårdsskolans personal har i görningen. Bidrag ska sökas och budget ska ses över, för att få in mer sport och lek på skolgården.

– Syftet är att få ut eleverna ur skolans byggnader, förklarar Andréas Kovacs vidare.

Så länge väntar motorikbanan på invigning. På Varagårdsskolan byggdes banan strax innan sommarlovet, så aktivitetsstatistiken lär klättra uppåt när terminen börjar. Fritidspedagogen Gittan Persson spår framtiden:

– Jag tror vi kommer använda detta mycket!

Publicerad 10 August 2017 14:36

Lokaltidningen Söderåsens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag