Åtgärder mot framtida översvämningar ses över

Men det kommer att ta tid hitta förebyggande lösningar

BJUV. Ett år har gått sedan Bjuv drabbades hårt av skyfall och översvämningar. NSVA har tagit emot 351 anmälda översvämningar och fem ersättningskrav inkommer varje vecka från fastighetsägare och försäkringsbolag.
- Totalt 16 fastigheter har fått så kallad marköversvämningar (ej via va-systemet). Dessa ärenden tittar kommunen själv på. I övrigt hanterar vi ärendena så fort det går, säger Sofie Svedström, Gruppchef Ledningsnät & Projekt på NSVA, i ett pressmeddelande.
Kommunen har gjort undersökningar av spill- och dagvattenledningarna i de drabbade områdena och det finns förslag på åtgärder från NSVA. Man vill anlägga fler diken och grönytor för att bättre stå en mot en översvämning.
- För att kunna hantera skyfall i dagvattenledningarna behövs större rör nästan överallt vilket är oekonomiskt. Med fler diken och grönytor som är planerade för att tåla en översvämning rör vattnet sig långsammare genom samhället och färre fastigheter kommer att drabbas av översvämningar, säger Sven Bengtsson, VA-ingenjör på NSVA.
Genom datorsimulering ska man utvärdera var sådana åtgärder kan göra mest nytta. Eftersom det befintliga ledningsnätet inte klarar av att ta emot mer dagvatten måste vattnet transporteras på ytan och fördröjningsytor behöver skapas.
Regnet den 15 juni förra året var ett 66-års regn. Enligt branschpraxis och rättsfall ska VA-huvudmannen, i detta fall Bjuvs kommun, kunna hantera ett 10-årsregn i befintliga tätbebyggda områden, och 20-årsregn i tätbebyggda områden som byggs från och med 2017.
- Det här är krav som gäller just nu men de kraven kan komma att skärpas och stora regn blir allt vanligare. Våra rapporter visar att dagvattennätet i de översvämningsdrabbade områdena i Bjuv inte klarar ett 10-årsregn, säger Sofie Svedström. 
Att hantera denna typ av klimatförändring är både kostsamt och tidskrävande och kommer att finnas med i utvecklingen av Bjuvs kommun under lång tid framöver, enligt kommunen och NSVA.

Publicerad 15 June 2017 14:01

Lokaltidningen Söderåsens nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag